CSR - HÅLLBART FÖRETAGANDE

10 % av vinsten går till hjälpande ändamål

Regnskog i tropikerna

Vi erbjuder professionell coaching och mindfulness i Tyresö/Stockholm, men vi tänker på världen. CSR, Corporate Social Resonsibillity, eller företags samhällsansvar - alla företag har ett ansvar att ge tillbaka och så tänker vi även på Mindease. 10% av vinsten skänker vi till välgörande ändamål och vi uppmanar givetvis att alla andra gör något liknande.
Eftersom att det finns så många saker att skänka pengar till så varierar vi mottagarna. Just nu så går pengarna till:
WWF's Tropikprojekt, det är ett projekt där WWF arbetar med att bevara tropikskogarna och deras mångfald.

Läs mer om projektet här!

Orkidee från regnskogen

De tropiska regnskogarna täcker endast 7 procent av jordens landyta men här finns över hälften av alla arter.